Een onderzoek van de Amerikaanse E. Kirlikovalı heeft een bittere nasmaak gekregen voor Taner Akçam, in sommige kringen beter bekend als ‘de eerste Turkse historicus die de Armeense genocide erkent’.

Kirlikovalı wijst als eerst op het feit dat uit het onderzoek naar voren kwam dat Akçam eigenlijk helemaal geen Geschiedenis heeft gestudeerd, maar Sociale Wetenschappen. Dat Akçam zichzelf desondanks ‘historicus’ noemt, vindt Kirlikovalı “typerend voor Akçam”. “Want”, zegt Kirlikovalı, “Akçam ontkent momenteel ook zijn extreemlinkse verleden, maar ik kwam een artikel tegen [Milliyet, gedateerd op 11 januari 2002] waar hij toegeeft zeer nauw met de terroristische PKK te hebben samengewerkt.”

Wat een briefwisseling met Brent P. Benrud van de Universiteit van Minnesota ook bevestigde voor Kirlikovalı waren de aanstelling en betaling van Akçam. Benrud, lid van het Algemeen Bestuur van de Universiteit van Minnesota, onderstreept de bevindingen van Kirlikovalı: “Dr. Taner’s positie als ‘research associate’ wordt grotendeels betaald door het Zoryan Instituut en de Cafesjian Family Foundation.” Beide instellingen staan overigens bekend als extreem-nationalistische Armeense organisaties.

Wat Kirlikovalı hier ook tegen de borst stuit, is het feit dat Taner Akçam zichzelf voordoet als ‘professor’. Dit terwijl hij een aanstelling als ‘research associate’ heeft, beduidend lager in rang dan een professor. Al met al blijkt volgens Kirlikovalı hieruit “de strategie van Armeense lobbygroepen om de academische discussie te vertroebelen met dubieuze namen die als bekwame wetenschappers naar voren worden geschoven.”

Persbericht © DeArmeenseKwestie.nl, 12 mei 2009