Een gebeurtenis in 1915 waarbij duizenden Armeniërs en Turken zijn gestorven.

Het staat onomstotelijk vast dat er in 1915 vele honderdduizenden mensen stierven in de nadagen van het Osmaanse Rijk. Wat echter ter discussie staat in deze genocidekwestie, zijn de volgende drie punten: militaire noodzaak, aantal doden en staatsrechtelijke intentie.

Volgens vele historici, zowel Turkse als niet-Turkse, was er een militaire noodzaak om de opstandige Armeniërs te reloceren. Hiermee verwijzend naar de Armeense guerrillabendes (zoals Taşnak en Hıncak) die vanaf 1894 massaal in opstand kwamen; vele Turks-Koerdische dorpen in Oost-Anatolië werden overrompeld en volgens schattingen stierven tot aan 1916 zeker 523.000 Osmaanse Turken en Koerden aan de hand van deze Armeense opstandelingen. Er zijn echter ook historici die beweren dat de relocatie een overdreven maatregel was, omdat de opstandige Armeniërs ook op een andere manier aangepakt zouden kunnen worden.

Het aantal Armeniërs dat het leven liet, is vervolgens het tweede mysterie waar vele historici het hoofd over breken. Turkse historici schatten het dodental op 200.000 terwijl Armeense historici spreken van 1,5 tot 2,5 miljoen. Weinig aandacht is er echter voor de Turks-Koerdische dodentallen en de pre-oorlogse volkstelling van 1914, waar er ongeveer 1,2 miljoen Armeniërs worden geteld binnen de grenzen van het Osmaanse Rijk. De objectieve historici houden het Armeense dodental daarom op 600.000 tot maximaal 800.000.

Als laatst is er nog één zeer belangrijk punt waar historici steevast onderzoek naar doen: een 'smoking-gun'-bevel van de Osmaanse overheid. Tot op heden is er namelijk geen bevel tot uitroeiing van de Armeniërs of een plan om systematische vernietiging van de Armeniërs tot stand te brengen, gevonden. Dit is echter een primair eis van de sociaaljuridische term ‘genocide’ volgens het Internationale Genocideverdrag van de Verenigde Naties. Toch vinden vele historici dat er genoeg indirect bewijs is om desalniettemin te spreken van ‘genocide’. Tijdens de Internationale Rechtstribunalen in Malta (1919-1921) bleken deze echter onvoldoende doorslaggevend te zijn waardoor de Osmaanse staatsambtenaren en officieren vrijgesproken werden van alle schuld aan de massamoorden op de Armeniërs.

Wegens politiek gewin wordt deze historische kwestie nogal eens misbruikt voor politieke doeleinden onder druk van Armeense lobbygroepen. Het doel van deze website is dan ook om deze geschiedkundige discussie weer terug te dringen naar het academische platform, waar het thuishoort. Nieuwe wetenschappelijke artikelen en actuele persberichten worden regelmatig toegevoegd aan deze site.

De website DeArmeenseKwestie is opgericht in 2009 en wordt door wetenschappers gebruikt om hun conclusies en thesis uiteen te zetten volgens een academisch model van algemeen geaccepteerde richtlijnen.